Medlemmar i föreningen är alla födda, adopterade eller ingifta i ättelinjen från Johan Otto Frans Lindhé och hans tre hustrur Carolina Krusell, Sigrid Wulff och Sophia Blum.

Aktiv medlem är den som fyllt 18 år och betalat årsavgift eller bor hos föräldrar som betalat årsavgift (en avgift per adress). Årsavgiften är 100 kr/adress.

Anmäl dig genom att betala in årsavgiften till Släktförening Lindhé, konto i Handelsbanken nr. 6106 421 596 961, gärna för tre år i taget. Uppge ditt namn, adress, telefonnummer och e-post adress. Skriv NY medlem i meddelandet.

Adressändringar eller ändrade familjeförhållanden mailas till någon i styrelsen eller till slaktforeningen.lindhe@gmail.com