Om föreningen

Sten-Erik Lindhé, som har varit med i föreningens styrelse längst, berättar:

Släkten hade två möten runt 1950 och ett 1963. Där var bl a min morfar Ragnar Lindhé och Elna Rudberg medarrangörer. Min gammelfaster Annie Lindhé, syster till Ragnar, hade på sin födelsedag den 14:e januari öppet hus med kaffe och tårta. Dit kom spontant de av hennes syskon och deras barn, som ville uppvakta Annie och träffa sina släktingar. Min mamma (May Lindhé) tillhörde dem som ofta gick dit och eftersom hon var ensamstående så fick jag följa med. Och jag fortsatte upp i vuxen ålder att gå dit. Så 1976 dök Annies kusin Elna upp på födelsedagen. Efter lite småprat om gamla tider och släktingar så säger Elna: Jag tycker att vi ska ordna ett släktmöte! Hon berättar att hennes dotter (Brita Söderberg) skriver på en släktkrönika och att vi kanske kunde ha mötet på Marieberg. Och du ordnar det här, sa Elna och tittade på mig. Sagt och gjort. Möte bestämdes till den 14:e augusti 1976 på Marieberg. Adresser från listan till 1963 års möte togs fram, släktingar intervjuades och telefonkatalogen konsulterades om ytterligare adresser. Inbjudan skickades ut och ca 70 släktingar anmälde sig. Planeringen drabbades sedan av en jobspost. Marieberg såldes till Curt Nicolin med snar inflyttning. Vi fick då snabbt erbjudande av Staffan Lindhé och hans pappa Gösta att låna båten M/S Simson av dem. Så mötet genomfördes ombord under en tur i innerskärgården. Ombord serverades lunch och Brita berättade om sin släktforskning. Allt blev mycket lyckat. Den 13:e september samma år hölls ett konstituerande möte där föreningen bildades och styrelse valdes. Hilbert Lindhé blev ordförande och jag sekreterare. Ett nytt släktmöte föreslogs till den 13:e augusti 1977. Detta beslutades senare att genomföras som en utfärd till gården Haget i Borensberg, där Johan Otto Frans Lindhé bodde på sin ålders höst, till Kristbergs kyrka där han ligger begraven och med lunch i Mottala. Drygt 40 släktingar deltog i mötet. Utskick gjordes 1976 och 1977 i samband med släktmötena och första Lindhé-bladet kom ut 1978.